استارتاپ کیفور

کیفور یک پلتفرم آنلاین بازی رومیزی است. در عصر دیجیتال، نسخه های مجازی بازی های رومیزی به جزیی از این صنعت تبدیل شده اند. معمولا منتشرکنندگان بازی های رومیزی، نسخه مجازی بازی خود را هم توسعه می دهند، همچنین تیم های نرم افزاری مختلف نیز بر این موضوع تمرکز دارند. در واقع کیفور به عنوان یک مرکز بازی رومیزی مجازی، پلتفرمی است که تعداد زیادی بازی رومیزی دیجیتال در آن وجود دارد و دسترسی افراد به بازی های مختلف را به صورت مجازی فراهم می کند. بازیکنان می توانند انفرادی یا چند نفره، از یک مکان مشترک یا مکان های مختلف، بازی های متنوعی را بازی کنند.

Scroll to Top