آکادمی

آکادمی کاف به عنوان یکی از بخش های این خانه خلاق  در راستای امر آموزش و توسعه مهارت های کاربردی علاقه مندان و صاحبان ایده به حوزه بازی رومیزی شکل گرفته است. آکادمی کاف به عنوان بازوی آموزشی خانه خلاق و نوآوری کاف عمل می نماید. این آکادمی با هدف تهیه و ارائه آموزش های کاربردی در حوزه بازی رومیزی شکل گرفته است، تا بتواند این آموزش ها را فراگیر کرده و به علاقه مندان بازی های رومیزی در سراسر ایران ارائه دهد. آکادمی کاف در تلاش است تا آموزشهای کاربردی در زمینه بازی رومیزی را برای دوستداران آن، مهیا ساخته و به یکی از معتبرترین مراجع آموزش در حوزه بازی در کشور تبدیل شود.

در شکل زیر چند نمونه از خدمات آکادمی کاف را می بینیم

اهداف آکادمی

  • تهیه و ارائه دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی
  • آموزش و ارتقاء هدفمند و متمرکز دانش، مهارت و تجربه نیروی انسانی فعال در زمینه های مرتبط
  • شناسایی، جذب و حمایت از ایده های خلاق در زمینه طراحی، تولید و آموزش بازی
  • شناسایی طرح های خلاق و نوآورانه در حوزه بازی رومیزی
  • پیوند نیروهای آکادمیک و متخصص با حوزه های عملی کسب و کار
  • کاهش ریسک اجرای برنامه های تبدیل ایده به محصول توسط صاحبان ایده
  • کاهش زمان و افزایش اثربخشی برنامه تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی ایده
  • ارائه مشاوره های تخصصی (فنی و تجاری سازی) به منظور تسریع فرآیندها و جلوگیری از تکرار خطاها و عوامل شکست طرح ها در راه عملیاتی شدن در کل زنجیره ایده تا بازار در حوزه بازی
  • ایجاد بستری جهت معرفی، تبلیغات، ارائه، برگزاری انواع رویداد، جشنواره و نمایشگاه و جلسات هم اندیشی و تخصص در حوزه بازی رومیزی

ماموریت ها

  • مرجع یادگیری و آموزش های حوزه بازی رومیزی که بتواند خدماتی با کیفیت را به جامعه علاقه مندان آن ارائه نماید.
Scroll to Top